Drew Barrymore Online

Regular
[EN]:
1.) No porn or “anti” sites.
2.) You has to have a good layout and good contents.
3.) Your site has to have 10 visitors a day.
4.) Actualizations no less than one times per week.
[CZ]:
1.) Žádné porno nebo “anti” stránky.
2.) Měl/a by jsi mít dobrý layout a obsah.
3.) Tvou stránku by mělo navštěvovat alespoň 10 lidí za den.
4.) Aktualizace nejméně jednou týdně.
Top Affiliates
[EN]: 1.) No porn or “anti” sites.
2.) You has to have a good layout and good contents.
3.) Your site has to have 15 visitors a day.
4.) Actualizations no less than one times per week.
[CZ]: 1.) Žádné porno nebo “anti” stránky.
2.) Měl/a by jsi mít dobrý layout a obsah.
3.) Tvou stránku by mělo navštěvovat alespoň 15 lidí za den.
4.) Aktualizace nejméně jednou týdně.
Elite Affiliates
[EN]:
I’ll choose elite affiliates!
[CZ]:
Elite affiliates si budu vybírat sám.

    Zařazení Affiliates (Regular, Top, Elite) | Pokud pošlete rámeček nevyplněn, automaticky to počítám jako Regular!!! / Position (required) If you send the box blank, I automatically count it as Regular !!!